>>click on picture, „Ikke vekk“ Fotoemulsjon på aluminium, alle ca.45x60cm